Zangezur corridor will play important role in boosting Azerbaijan-Türkiye trade - deputy minister - News.Az

Zangezur Koridoru, Azerbaycan-Türkiye ticaretini artırma konusunda önemli bir rol oynayacak – bakan yardımcısı – News.Az

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Ozgur Volkan Agar, Zangezur koridorunun Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmini arttırmada önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bakan Yardımcısı, Zangezur koridorunun, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mesafeyi 260 kilometre kısaltacak olmasının yanı sıra bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere de olumlu etki yapacağını vurguladı. Ayrıca, Zangezur koridorunun, Çin’den Avrupa’ya kadar kesintisiz hareket ve coğrafi erişilebilirlik sağlayarak, yük trafiğini azaltacağını, hızlı transit süreçlerini sağlayacağını ve ticareti artıracağını ifade etti. Bakan Yardımcısı Agar ayrıca, Zangezur koridorunun Orta Asya’daki ticarete de olumlu etkisi olacağını belirtti.

Türk Ticaret Bakan Yardımcısı’nın ifadeleri, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu kapsamında Bakü’de düzenlenen bir panel oturumunda yapılmıştır. Zangezur koridorunun, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini arttırması ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmesi beklenmektedir. Bu koridor aynı zamanda Orta Asya’daki ticaretin artmasına da olumlu katkı sağlayacaktır.

Azerbaycan ve Türkiye’nin stratejik ortaklığı bağlamında, Zangezur koridorunun hayata geçirilmesi, bölgedeki ticaretin ve ekonomik ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Bu stratejik proje, Çin’den Avrupa’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturarak, ülkeler arasındaki ticaretin artmasına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine olanak tanıyacaktır.

Zangezur koridorunun açılmasıyla birlikte, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artması beklenmektedir. Bu koridor sayesinde, bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler güçlenecek ve ekonomik entegrasyon süreci hızlanacaktır. Ayrıca, bu koridorun Orta Asya’daki ticaret için önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı’nın ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, Zangezur koridoru sadece Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticareti artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkelerle olan ticari ilişkileri de güçlendirecek ve ekonomik entegrasyon sürecini hızlandıracaktır. Bu koridorun hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgedeki ticari potansiyel daha etkin bir şekilde kullanılarak, ekonomik kalkınma ve refahın artması sağlanacaktır. Bu nedenle, Zangezur koridorunun açılması, bölgedeki ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu bir ivme kazandıracak ve bölgenin ekonomik büyümesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu koridorun faaliyete geçmesiyle birlikte, bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artması, ekonomik büyümenin hızlanması ve kalkınmanın desteklenmesi beklenmektedir.