Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel’den yeni anayasa açıklaması – Sözcü

Türkiye’de yeni anayasa tasarısı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda ilk adımı atarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu’nu da ziyaret edecek ve partilerin görüşlerini alacak. Bu ziyaretin ardından ise iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Ziyaret sırasında Numan Kurtulmuş, anayasa yapım sürecine ilişkin fikirleri aldığını belirtti. Anayasanın içeriği üzerine konuşmadıklarını, daha çok usul konularına odaklandıklarını vurguladı. Kurtulmuş, Meclis’in anayasa yapma yetkisine değinerek, başka parti genel başkanlarını da ziyaret edeceğini ve onların da fikirlerini almayı planladığını ifade etti. Bu sürecin verimli geçtiğini belirten Kurtulmuş, partilerin yaz dönemine kadar tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere sürecinin başlayabileceğini belirtti.

Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, insanların yoksulluk ve açlık gibi acil sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde yeni anayasa talebinin ne kadar öncelikli olduğunu değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı. Anayasaya uyulacaksa değişiklik yapılması gerektiğini belirten Özel, daha iyi bir anayasa yapılması ve ona uyulması gerektiğini ifade etti. Özel ayrıca, mevcut anayasaya tam bir uyum beklentisinin haklı olduğunu ve bunun konusundaki hassasiyetlerini Kurtulmuş’a ilettiklerini belirtti.

Kurtulmuş ve Özel arasındaki bu görüşme, yeni anayasa sürecinin ilk adımlarından biri olarak değerlendirilebilir. Farklı siyasi görüşlere sahip liderlerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması, demokratik bir anayasa yapım sürecinin temelini oluşturabilir. Bundan sonra yapılacak görüşmeler ve tartışmalar, Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan yeni anayasanın şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Türkiye, demokratik, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı bir anayasanın oluşturulması konusunda büyük bir beklenti içinde. Bu süreçte tüm siyasi partilere büyük sorumluluk düşüyor. Her bir parti, ülkenin çıkarlarını gözeterek, uzlaşma ve işbirliği içinde yeni anayasanın oluşturulmasına katkı sağlamalıdır. Umuyoruz ki, tüm siyasi aktörler bu süreci sorumlu bir şekilde yürütür ve Türkiye’ye çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasa kazandırılmasına katkı sağlarlar.