İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - BirGün

İliç’teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı – BirGün

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen heyelan sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bakan Bayraktar, facia sonrasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. TBMM İliç Araştırma Komisyonu, facianın üzerinden 80 gün geçmesine rağmen hala soruşturma yapılması gerektiğine karar vererek İliç’e giderek gerekli çalışmaları yapacak. Faciadan 81 gün sonra 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldığı haberi gündemi sarsarken, maden ocağındaki güvenlik koşulları ve denetimlerin yetersizliği konuşulmaya devam ediyor. Bu tür olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Maden ocaklarında çalışan işçilerin hayatlarını kaybetmesi son derece üzücü bir durumdur. Bu tür faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük bir öneme sahiptir. Herkesin güvenli bir şekilde çalışma ortamına sahip olması ve iş güvenliğinin sağlanması için devletin ve işverenlerin sorumlulukları bulunmaktadır. Maden ocaklarında çalışan işçilerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu tür faciaların yaşanmaması için yapılması gerekenler konusunda sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve işçi temsilcilerinin de iş birliği içinde hareket etmesi gerekmektedir.

İliç’teki maden faciası, ülkemizin gündemine bomba gibi düşmüş, herkesi derinden sarsmıştır. Facianın ardından yapılan araştırmalar, denetimlerin yetersiz olduğunu ve iş güvenliğinin sağlanmadığını göstermektedir. Bu durum, işçilerin hayatlarını riske atmalarına neden olmakta ve maalesef yaşanan can kayıplarına sebep olmaktadır. İş güvenliğinin sağlanması ve denetimlerin düzenli bir şekilde yapılması, bu tür faciaların önlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Ülkemizin maden ocaklarında çalışan işçilerin güvenliği için daha fazla çaba harcanması gerekmektedir. Maden ocağı işletmecileri, iş güvenliği kurallarına uymalı ve gerekli eğitimleri işçilere vermeli, devlet ise denetimleri sıklaştırmalı ve gerekli cezaları uygulamalıdır. Herkesin güvenli bir çalışma ortamına sahip olması en temel haklarından biridir ve bu hak gasp edilmemelidir. İşçilerin hayatlarını korumak için alınması gereken tedbirlerin zamanında hayata geçirilmesi, gelecekte yaşanabilecek faciaların önlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması için hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerekmektedir.