Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Kısıtlayan Yasaya Karşı Dava Açılıyor!

Çocukların Sosyal Medya Kullanımını Kısıtlayan Yasaya Karşı Dava Açılıyor!

Utah eyaleti tarafından çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamayı amaçlayan ve diğer eyaletlerde de uygulanması planlanan bir yasaya, TikTok, Meta, X ve Snap’i temsil eden bir endüstri grubunun itiraz ettiği bildirildi. NetChoice adlı ticaret grubu, yasaların anayasaya aykırı olduğunu savunarak Utah’ın aldığı kararın kamuya açık içeriğe erişimi kısıtladığını, veri güvenliğini tehlikeye attığını ve ebeveyn haklarını baltaladığını iddia etmektedir. Bu nedenle şirketlerin karşı dava açmayı planladığı belirtilmektedir.

Utah eyaleti, çocukların sosyal medya kullanımlarını sınırlayan ve ebeveyn iznini gerektiren bir yasayı kabul etmiş, böylece çocukların saat 22.30’dan sonra sosyal medya kullanmadan önce ebeveynlerinin iznini almalarını şart koşmuştur. Ayrıca yasanın sosyal medya uygulamalarındaki üç ebeveyn denetimi uygulamasını gerektirdiği ve bu denetimlerin ekran süresi sınırları, bildirimlerin devre dışı bırakılması ve erişim saatlerinin belirlenmesi gibi düzenlemeler içerdiği belirtilmiştir. Yasanın 2022 yılının Mart ayında yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bu durum, sosyal medya şirketlerinin söz konusu yasalara karşı çıkması ve bu yasaların anayasaya aykırı olduğunu savunarak federal bir dava açmayı planlamasıyla gündeme gelmiştir. NetChoice ticaret grubu, TikTok, Meta ve X adına federal bir dava açarak söz konusu yasal düzenlemelerin kamuoyuna açık içeriğe erişimi kısıtladığını, veri güvenliğini tehlikeye attığını ve ebeveyn haklarını ihlal ettiğini iddia etmektedir.

Associated Press’in haberine göre, bu dava diğer eyaletlerin benzer yasal düzenlemelere karşı gelecekte yapacakları yasal itirazları etkileyebilecek bir emsal teşkil edebileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, söz konusu davanın diğer eyaletler tarafından benzer yasal düzenlemelere karşı gelecekte yapacakları yasal itirazlar üzerinde de etkili olabileceği ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayan yasal düzenlemelere karşı sosyal medya şirketlerinin itiraz ettiği ve federal bir dava açarak söz konusu düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğunu savunduğu bildirilmektedir. Bu durum, Utah eyaletinin kabul ettiği ve diğer eyaletlerde uygulanması planlanan yasal düzenlemelerin gelecekteki yasal süreçleri nasıl etkileyebileceği konusunda önemli bir etki yaratmaktadır. Bu durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz.